TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cungungd 
 Hòa Bình bảo đảm cung ứng điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân vào những ngày nắng nóng đồng thời đảm bảo cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/6/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 617/SCT-QLNL, theo đó kính đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

           - Chỉ đạo Công ty Điện lực Hoà Bình

dien 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ

Trong tháng 5/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 6.698.596 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 98 lần với tổng thời gian mất điện là 375,7 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 414.367 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 126 lần với tổng thời gian mất điện là 206,9 giờ, sản lượng điện bị cắt là 284.229 kWh.

cudt417 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành sửa chữa đường dây điện gặp sự cố mất điện

Trong tháng 4 năm 2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 164 lần với tổng thời gian mất điện là 389,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 642.938 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 73 lần, thời gian mất điện là 224,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 267.628 kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 91 lần, thời gian mất điện là 164,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 375.310 kWh.

cud301 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hoà Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

cudnhd 

Tình hình cung ứng điện năng tháng 3/2017 trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định

Tình hình ngừng giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh tháng 3 là: Tng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 95 lần với tổng thời gian mất điện là 205,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 218.023 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 38 lần với tổng thời gian mất điện là 109,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 112.200 kWh; Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 57 lần vi tổng thời gian mất điện là 95,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 106.003 kWh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212