TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

ddmh 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10/3 âm lịch (25/4/2018), Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

cudt22018h 
 Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 02/2018 nhìn chung tương đối ổn định

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2018 là 111 lần (giảm 6% so với tháng 01/2018) với tổng thời gian mất điện là 351,3 giờ (giảm 8% so với tháng 01/2018), sản lượng điện năng bị cắt là 511.527 kWh (giảm 54% so với tháng 01/2018). Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 72 lần với tổng thời gian mất điện là 281,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 394.033 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 69,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 117.494 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện. Trên địa bàn xảy ra một số sự cố làm ngưng giảm mức cung ứng điện. Trong đó có 24 vụ sự cố thoáng qua,  09 vụ vỡ sứ ĐZ, 02 vụ đứt chì máy biến áp và 08 vụ sự cố khác.

cud2017h 
 Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnhlà 2.164 lần

 

Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2017 nhìn chung tương đối ổn định đảm bảo nhu cầu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

ud1117 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.483.255 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 89 lần với tổng thời gian mất điện là 338,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 1.138.532 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 51 lần với tổng thời gian mất điện là 137,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 344.723 kWh.

cudt1017 
 Công nhânCông ty Điện lựcHòa Bìnhđang khắc phục sự cố mất điện do mưa lũ

        Trong tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn một số huyện và thành phố Hòa Bình.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212