Ai đang online

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

dbs2 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình đang sửa chữa khắc phục sự cố mất điện do cơn bão số 2 gây ra

Trong tháng 7/2017 số ln ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 312 lần với thời gian mất điện là 761,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.054.924 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 134 ln với tổng thời gian mất điện là 519,1 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 706.339 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 178 ln với tổng thời gian mất điện là 242,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 348.585 kWh.

ktdd 
 Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn.

cungungd 
 Hòa Bình bảo đảm cung ứng điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân vào những ngày nắng nóng đồng thời đảm bảo cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/6/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 617/SCT-QLNL, theo đó kính đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

           - Chỉ đạo Công ty Điện lực Hoà Bình

dien 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ

Trong tháng 5/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 6.698.596 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 98 lần với tổng thời gian mất điện là 375,7 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 414.367 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 126 lần với tổng thời gian mất điện là 206,9 giờ, sản lượng điện bị cắt là 284.229 kWh.

cudt417 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành sửa chữa đường dây điện gặp sự cố mất điện

Trong tháng 4 năm 2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 164 lần với tổng thời gian mất điện là 389,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 642.938 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 73 lần, thời gian mất điện là 224,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 267.628 kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 91 lần, thời gian mất điện là 164,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 375.310 kWh.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212