TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dt1118gh 
 Lượng điện bị cắt tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh giảm 34,3% so với tháng trước (Ảnh minh họa)

Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh là 136 lần, thời gian mất điện là 521,2 giờ, lượng điện bị cắt là 802.991 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 61 lần, thời gian mất điện là 297 giờ, lượng điện bị cắt 437.495 kWh, nguyên nhân doCông ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do mưa dông là 75 ln, thời gian mất điện là 224,2 giờ, lượng điện năng bị cắt là 365.496 kWh.

cudt92018g 
 

          Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 165 lần với tổng thời gian mất điện là 483,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 999.956 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 58 lần với tổng thời gian mất điện là 267,8 giờ, lượng điện năng bị cắt 620.272 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 107 lần với tổng thời gian mất điện là 215,8 giờ, lượng điện năng bị cắt là 379.684 kWh, bao gồm 85 sự cố thoáng qua, 22 sự cố vĩnh cửu với 09 sự cố vỡ sứ đường dây, 03 sự cố cháy máy biến áp, 05 sự cố nổ chống sét van, 05 sự cố khác.

cudt818t 
 

Trong tháng 8/2018, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 266 lần với tổng thời gian mất điện là 554,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 818.044 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 218,5 giờ, lượng điện năng bị cắt 238.207 kWh. Nguyên nhân là do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 187 lần với tổng thời gian mất điện là 336,1 giờ, lượng điện năng bị cắt là 579.837 kWh (bao gồm 145 vụ sự cố thoáng qua, 42 vụ sự cố vĩnh cửu với 14 vụ vỡ sứ ĐZ, 05 vụ cháy máy biến áp, 12 vụ nổ chống sét van, 11 vụ sự cố khác).

cudnt718 
 Công nhân Điện lực Mai Châu xử lý sự cố đứt dây hạ thế TBA xóm Mó Rút, xã Tân Mai

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 180 lần, giảm 8% so với tháng trước, với tổng thời gian mất điện là 402,1 giờ, giảm 27,5% so với tháng trước, sản lượng điện năng bị cắt là 720.198 kWh, giảm 5,5% so với tháng trước. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 45 lần với tổng thời gian mất điện là 185,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 347.690 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 135 lần với tổng thời gian mất điện là 216,5 giờ, sản lượng đỉện năng bị cắt là 372.508 kWh (bao gồm 97 vụ sự cố thoáng qua, 38 vụ sự cố vĩnh cửu với 23 vụ vỡ sứ ĐZ, 06 vụ cháy máy biến áp, 09 vụ sự cố khác).

tdcch 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh là 267 lần

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 267 lần tăng 34% so với tháng 4/2018 với tổng thời gian mất điện là 763,6 giờ tăng 51% so với tháng 4/2018, sản lượng điện năng bị cắt là 1.197.995 kWh tăng 79% so với tháng 4/2018. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 56 lần với tổng thời gian mất điện là 177,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 274.802 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 211 lần với tổng thời gian mất điện là 586,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 923.193 kWh, bao gồm 137 vụ sự cố thoáng qua, 74 vụ sự cố vĩnh cửu với 42 vụ vỡ sứ ĐZ, 04 vụ đứt chì máy biến áp, 03 vụ cháy máy biến áp, 05 vụ cây đổ vào đường dây và 20 vụ sự cố khác.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212