Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

ud1117 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.483.255 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 89 lần với tổng thời gian mất điện là 338,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 1.138.532 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 51 lần với tổng thời gian mất điện là 137,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 344.723 kWh.

cudt1017 
 Công nhânCông ty Điện lựcHòa Bìnhđang khắc phục sự cố mất điện do mưa lũ

        Trong tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn một số huyện và thành phố Hòa Bình.

cud917 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2017 là 233 lần với tổng thời gian mất điện là 394,9 giờ

Trong tháng 9/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 233 lần với tổng thời gian mất điện là 394,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 471.814 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 62 lần với tổng thời gian mất điện là 181,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 109.217 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 171 lần với tổng thời gian mất điện là 213,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 362.597 kWh.

dbs2 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình đang sửa chữa khắc phục sự cố mất điện do cơn bão số 2 gây ra

Trong tháng 7/2017 số ln ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 312 lần với thời gian mất điện là 761,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.054.924 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 134 ln với tổng thời gian mất điện là 519,1 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 706.339 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 178 ln với tổng thời gian mất điện là 242,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 348.585 kWh.

ktdd 
 Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212