TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dbdtdl2019 
 

Ngày 19/12/2018, Sở Công Thương đã có Công văn số 1624/SCT-QLNL yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

thi hsgthpttd 
 Ảnh minh họa

        Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2018-2019. Ngày 06/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã Công văn số 1557/SCT-QLNL chỉ đạo thực hiện.

dt1118gh 
 Lượng điện bị cắt tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh giảm 34,3% so với tháng trước (Ảnh minh họa)

Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh là 136 lần, thời gian mất điện là 521,2 giờ, lượng điện bị cắt là 802.991 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 61 lần, thời gian mất điện là 297 giờ, lượng điện bị cắt 437.495 kWh, nguyên nhân doCông ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do mưa dông là 75 ln, thời gian mất điện là 224,2 giờ, lượng điện năng bị cắt là 365.496 kWh.

cudt92018g 
 

          Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 165 lần với tổng thời gian mất điện là 483,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 999.956 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 58 lần với tổng thời gian mất điện là 267,8 giờ, lượng điện năng bị cắt 620.272 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 107 lần với tổng thời gian mất điện là 215,8 giờ, lượng điện năng bị cắt là 379.684 kWh, bao gồm 85 sự cố thoáng qua, 22 sự cố vĩnh cửu với 09 sự cố vỡ sứ đường dây, 03 sự cố cháy máy biến áp, 05 sự cố nổ chống sét van, 05 sự cố khác.

cudt818t 
 

Trong tháng 8/2018, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 266 lần với tổng thời gian mất điện là 554,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 818.044 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 218,5 giờ, lượng điện năng bị cắt 238.207 kWh. Nguyên nhân là do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 187 lần với tổng thời gian mất điện là 336,1 giờ, lượng điện năng bị cắt là 579.837 kWh (bao gồm 145 vụ sự cố thoáng qua, 42 vụ sự cố vĩnh cửu với 14 vụ vỡ sứ ĐZ, 05 vụ cháy máy biến áp, 12 vụ nổ chống sét van, 11 vụ sự cố khác).

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212