TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

tdcch 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh là 267 lần

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 267 lần tăng 34% so với tháng 4/2018 với tổng thời gian mất điện là 763,6 giờ tăng 51% so với tháng 4/2018, sản lượng điện năng bị cắt là 1.197.995 kWh tăng 79% so với tháng 4/2018. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 56 lần với tổng thời gian mất điện là 177,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 274.802 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 211 lần với tổng thời gian mất điện là 586,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 923.193 kWh, bao gồm 137 vụ sự cố thoáng qua, 74 vụ sự cố vĩnh cửu với 42 vụ vỡ sứ ĐZ, 04 vụ đứt chì máy biến áp, 03 vụ cháy máy biến áp, 05 vụ cây đổ vào đường dây và 20 vụ sự cố khác.

ddmh 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10/3 âm lịch (25/4/2018), Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

cudt22018h 
 Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 02/2018 nhìn chung tương đối ổn định

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2018 là 111 lần (giảm 6% so với tháng 01/2018) với tổng thời gian mất điện là 351,3 giờ (giảm 8% so với tháng 01/2018), sản lượng điện năng bị cắt là 511.527 kWh (giảm 54% so với tháng 01/2018). Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 72 lần với tổng thời gian mất điện là 281,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 394.033 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 69,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 117.494 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện. Trên địa bàn xảy ra một số sự cố làm ngưng giảm mức cung ứng điện. Trong đó có 24 vụ sự cố thoáng qua,  09 vụ vỡ sứ ĐZ, 02 vụ đứt chì máy biến áp và 08 vụ sự cố khác.

cud2017h 
 Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnhlà 2.164 lần

 

Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2017 nhìn chung tương đối ổn định đảm bảo nhu cầu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

ud1117 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.483.255 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 89 lần với tổng thời gian mất điện là 338,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 1.138.532 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 51 lần với tổng thời gian mất điện là 137,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 344.723 kWh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212