TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dbs2 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình đang sửa chữa khắc phục sự cố mất điện do cơn bão số 2 gây ra

Trong tháng 7/2017 số ln ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 312 lần với thời gian mất điện là 761,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.054.924 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 134 ln với tổng thời gian mất điện là 519,1 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 706.339 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 178 ln với tổng thời gian mất điện là 242,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 348.585 kWh.

Tháng 7, tình hình ngừng giảm mức cung ứng điện trên địa bàn tiếp tục tăng (tăng 32,76%). Nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang triển khai dự án sửa chữa lớn cải tạo, nâng cấp các lộ đường dây và ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã làm xảy ra 178 vụ sự cố ( 147 vụ sự cố thoáng qua; 31 vụ sự cố vĩnh cửu gồm 24 vụ do vỡ sứ đường dây, 04 vụ cháy máy biến áp, 03 vụ sự cố khác).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212