Cung ứng điện
cungungd 
 Hòa Bình bảo đảm cung ứng điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân vào những ngày nắng nóng đồng thời đảm bảo cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/6/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 617/SCT-QLNL, theo đó kính đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

           - Chỉ đạo Công ty Điện lực Hoà Bình

            Không thực hiện cắt điện vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên trừ những trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và hệ thống lưới điện;

Xây dựng kế hoạch cắt điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế cắt điện từ 09 giờ sáng đến 15 giờ chiều và tránh tình trạng cắt điện kéo dài tại một khu vực; bố trí vật tư, thiết bị và phương tiện cho Điện lực các huyện, thành phố để khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện; việc cắt điện phải được thông báo đến khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

Chủ động triển khai các biện pháp nhằm củng cố lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là trong những ngày nắng nóng;

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp để nâng cao độ tin cậy cấp điện cho hệ thống lưới điện. Trước mắt, cần tập trung để hoàn thành việc xây dựng đường dây, trạm biến áp 110 kV Kỳ Sơn và các lộ xuất tuyến 35kV, 22kV và các công trình chống quá tải.

- Có Văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không thực hiện cắt điện đột xuất đối với các khách hàng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, ưu tiên cấp điện đối với các khách hàng sử dụng điện quan trọng, các Khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI và khách hàng sử dụng điện lớn (nhà máy xi măng, gạch…) trên địa bàn tỉnh. Không thực hiện cắt điện vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên trừ những trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và hệ thống lưới điện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập