TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dien 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ

Trong tháng 5/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 6.698.596 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 98 lần với tổng thời gian mất điện là 375,7 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 414.367 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 126 lần với tổng thời gian mất điện là 206,9 giờ, sản lượng điện bị cắt là 284.229 kWh.

             Tháng 5, do bắt đầu vào mùa mưa bão và Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành cải tạo, sửa chữa toàn bộ hệ thống nên số lần ngừng giảm mức cung cấp điện, thời gian và sản lượng điện bị cắt tăng cao so với tháng 4/2014 (số lần mất điện tăng 36,59%, thời gian mất điện tăng 49,58%).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212