TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cudt417 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành sửa chữa đường dây điện gặp sự cố mất điện

Trong tháng 4 năm 2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 164 lần với tổng thời gian mất điện là 389,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 642.938 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 73 lần, thời gian mất điện là 224,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 267.628 kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 91 lần, thời gian mất điện là 164,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 375.310 kWh.

Tháng 4, do Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành cải tạo, sửa chữa các lộ đường dây trung thế trên địa bàn toàn tỉnh nên số lần ngừng giảm mức cung cấp điện, thời gian và sản lượng điện bị cắt tăng cao so với tháng 3/2017. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2016 thì giảm đáng kể  (số lần cắt điện giảm 20,2%, thời gian cắt điện giảm 33,6%).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212