TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cud301 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hoà Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

            Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố:

Chỉ đạo các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trên hệ thống lưới điện do đơn vị  quản lý vận hành; Xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Phối hợp với Điện lực các huyện, thành phố và cơ quan thông tin tại địa phương tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả bóng bay và ném các vật lên đường dây… gây sự cố mất điện; Phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Tăng cường  công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện của các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn.

            Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình:

 Tổ chức, xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cấp điện được duyệt.

            Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục và xử lý sự cố lưới điện xảy ra.

           Không thực hiện công việc cắt điện trên hệ thống lưới điện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, trừ trường hợp cắt điện để sử lý sự cố.

          Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện xong trước ngày 24/4/2017.

Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

           Đối với Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình:

          Tổ chức triển khai thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện đã được phê duyệt.

          Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục và xử lý sự cố lưới điện xảy ra.

        Tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy gây cơ sự cố trên hệ thống lưới điện xong trước ngày 24/4/2017.

       Về chế độ báo cáo,Công ty Điện lực Hòa Bình gửi phương thức vận hành và phương án cấp điện đã được phê duyệt về Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình, Sở Công Thương trước ngày 25/4/2017; Các cơ quan đơn vị báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện đảm bảo cung ứng điện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 về Sở Công Thương trước ngày 05/5/2017.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212