TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cudnhd 

Tình hình cung ứng điện năng tháng 3/2017 trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định

Tình hình ngừng giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh tháng 3 là: Tng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 95 lần với tổng thời gian mất điện là 205,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 218.023 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 38 lần với tổng thời gian mất điện là 109,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 112.200 kWh; Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 57 lần vi tổng thời gian mất điện là 95,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 106.003 kWh.

        Quý I, tổng số lần ngừng giảm mức cung cấp điện là 228 lần với thời gian bị cắt là 517,4 giờ, sản lượng điện là 782.734 kWh. Nhìn chung ngừng giảm mức cung cấp điện quý I được cải thiện. Số lần ngừng giảm điện giảm 17,09% và thời gian cắt điện giảm 13,57% so với cùng kỳ.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212