Cung ứng điện
cudt2 
 Công nhân của Công ty điện lực Hòa Bình đang sửa chữa khắc phục sự cố mất điện

Trong tháng 02/2017, tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhìn chung tương đối ổn định. Tổng số lần ngng, giảm mức cung cấp điện là 29 lần với tổng thời gian mất điện là 58,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 95.225 kWh. Trong đó:Số lần ngng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 11 lần vi tổng thời gian mất điện là 29,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 64.308 kWh; Số lần ngng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 18 lần với tổng thời gian mất điện là 29,1 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 30.917 kWh.

Đây là tháng có số lần giảm mức cung cấp điện thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Sở Công Thương và sự cố gắng phục vụ khách hàng của Công ty Điện lực Hòa Bình.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập