TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cudnnct719 
 Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương trong thời gian tới nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra đối với các tỉnh miền Bắc dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến làm cho hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu nguồn phải tiết giảm phụ tải, vì vậy để chủ động ứng phó với tình huống trên và đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng. Ngày 22/7/2019, Sở Công Thương đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/10/2018 và Văn bản số 501/UBND-CNXD ngày 02/4/2019.Phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình tăng cường tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tiết giảm công suất sử dụng để đảm bảo cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng, các sự kiện chính trị - xã hội và ưu tiên cấp điện cho sinh hoạt của nhân dân khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

            Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình: Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/10/2018, Văn bản số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017 và Văn bản số 501/UBND-CNXD ngày 02/4/2019.Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện lớn tiết giảm công suất sử dụng để đảm bảo cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng, các sự kiện chính trị - xã hội và ưu tiên cấp điện cho sinh hoạt của nhân dân khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn phải thực hiện tiết giảm điện yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình thông báo và đề nghị các khách hàng sử dụng điện lớn tiết giảm phụ tải điện theo công suất đã đăng ký đồng thời thực hiện việc tiết giảm điện theo các nguyên tắc sau: Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt; ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện cắt giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không thực hiện tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; kết hợp việc nâng cấp cải tạo, sửa chữa lưới điện; không ảnh hưởng đến việc phát điện của các nhà máy thủy điện đấu nối vào hệ thống điện trên địa bàn.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212