TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thcudt519 
 

Tổng số ln ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh là 238 lần (tăng 34% so với tháng 4/2019) với tổng thời gian mất điện là 576,9 giờ (giảm 01% so với tháng 4/2019), sản lượng điện năng bị ct là 856.824 kWh (giảm 40% so với tháng 4/2019). Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 31 lần với tổng thời gian mất điện là 186,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 170.113 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 207 lần với tổng thời gian mất điện là 390,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 686.711 kWh (207 vụ sự cố trong đó 170 vụ sự cố thoáng qua, 37 vụ sự cố vĩnh cửu với 21 vụ vỡ sứ ĐZ, 02 vụ vỡ chống sét van; 05 vụ cây đổ vào đường dây; 03 vụ cháy máy biến áp và 06 vụ sự cố khác).

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212