Cung ứng điện
dt1118gh 
 Lượng điện bị cắt tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh giảm 34,3% so với tháng trước (Ảnh minh họa)

Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh là 136 lần, thời gian mất điện là 521,2 giờ, lượng điện bị cắt là 802.991 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 61 lần, thời gian mất điện là 297 giờ, lượng điện bị cắt 437.495 kWh, nguyên nhân doCông ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do mưa dông là 75 ln, thời gian mất điện là 224,2 giờ, lượng điện năng bị cắt là 365.496 kWh.

Nhìn chung tình hình cung cấp điện tháng 11 trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện giảm 25,7%, thời gian mất điện giảm 20%; lượng điện bị cắt giảm 34,3% so với tháng trước.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập