Cung ứng điện
cudt818t 
 

Trong tháng 8/2018, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 266 lần với tổng thời gian mất điện là 554,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 818.044 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 218,5 giờ, lượng điện năng bị cắt 238.207 kWh. Nguyên nhân là do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 187 lần với tổng thời gian mất điện là 336,1 giờ, lượng điện năng bị cắt là 579.837 kWh (bao gồm 145 vụ sự cố thoáng qua, 42 vụ sự cố vĩnh cửu với 14 vụ vỡ sứ ĐZ, 05 vụ cháy máy biến áp, 12 vụ nổ chống sét van, 11 vụ sự cố khác).

            Nhìn chung tháng 8, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tăng so với tháng trước. Số lần ngừng giảm điện tăng 47,8%, thời gian mất điện tăng 37,93%, lượng điện bị cắt tăng 13,59% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ thì thời gian và lượng ngừng giảm đáng kể (thời gian giảm 37,33%, sản lượng giảm 13,59%).

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập