Cung ứng điện
cudnt718 
 Công nhân Điện lực Mai Châu xử lý sự cố đứt dây hạ thế TBA xóm Mó Rút, xã Tân Mai

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 180 lần, giảm 8% so với tháng trước, với tổng thời gian mất điện là 402,1 giờ, giảm 27,5% so với tháng trước, sản lượng điện năng bị cắt là 720.198 kWh, giảm 5,5% so với tháng trước. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 45 lần với tổng thời gian mất điện là 185,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 347.690 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 135 lần với tổng thời gian mất điện là 216,5 giờ, sản lượng đỉện năng bị cắt là 372.508 kWh (bao gồm 97 vụ sự cố thoáng qua, 38 vụ sự cố vĩnh cửu với 23 vụ vỡ sứ ĐZ, 06 vụ cháy máy biến áp, 09 vụ sự cố khác).

Nhìn chung tình hình cung cấp điện tháng 7 tương đối ổn định, số lần ngừng giảm, thời gian và sản lượng ngừng giảm đáng kể so với tháng trước.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập