TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tdcch 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh là 267 lần

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 267 lần tăng 34% so với tháng 4/2018 với tổng thời gian mất điện là 763,6 giờ tăng 51% so với tháng 4/2018, sản lượng điện năng bị cắt là 1.197.995 kWh tăng 79% so với tháng 4/2018. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 56 lần với tổng thời gian mất điện là 177,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 274.802 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 211 lần với tổng thời gian mất điện là 586,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 923.193 kWh, bao gồm 137 vụ sự cố thoáng qua, 74 vụ sự cố vĩnh cửu với 42 vụ vỡ sứ ĐZ, 04 vụ đứt chì máy biến áp, 03 vụ cháy máy biến áp, 05 vụ cây đổ vào đường dây và 20 vụ sự cố khác.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212