TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ddmh 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10/3 âm lịch (25/4/2018), Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, chỉ đạo các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn t chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trên hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý vận hành xong trước ngày 23/4/2018; xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn và cơ quan thông tin tại địa phương tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp bn pháo giấy tráng kim loại, thả bóng bay và ném các vật lên đường dây... gây sự cố mất điện; Phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện của các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn.

Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình, chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương án cấp điện đã được phê duyệt tại Văn bản số 663/PCHB-KT ngày 11/4/2018 của Công ty Điện lực Hòa Bình về việc phương án phục vụ điện các ngày Lễ Giỗ Tổ, ngày Lễ 30/4 và 01/5/2018. Tổ chức, xây dựng phương thức vận hành đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5; Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cp điện được duyệt. Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đồi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra

Đối với Chi nhánh lưi điện cao thế Hòa Bình, phối hp, tổ chức triển khai thực hiện phương thức vận hành, phương án được duyệt. Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chun kỹ thuật có nguy cơ gây sự c trên hệ thống lưới điện xong trước ngày 23/4/2018.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212