TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cudt22018h 
 Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 02/2018 nhìn chung tương đối ổn định

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2018 là 111 lần (giảm 6% so với tháng 01/2018) với tổng thời gian mất điện là 351,3 giờ (giảm 8% so với tháng 01/2018), sản lượng điện năng bị cắt là 511.527 kWh (giảm 54% so với tháng 01/2018). Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 72 lần với tổng thời gian mất điện là 281,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 394.033 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 69,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 117.494 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện. Trên địa bàn xảy ra một số sự cố làm ngưng giảm mức cung ứng điện. Trong đó có 24 vụ sự cố thoáng qua,  09 vụ vỡ sứ ĐZ, 02 vụ đứt chì máy biến áp và 08 vụ sự cố khác.

Nhìn chung, tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 02/2018 tương đối ổn định, an toàn phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, vui chơi của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212