Cung ứng điện
cud2017h 
 Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnhlà 2.164 lần

 

Tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2017 nhìn chung tương đối ổn định đảm bảo nhu cầu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trong năm 2017, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnhlà 2.164 lần với thời gian mất điện là 5.844 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 8.990.685kWh.Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 886 lần với tổng thời gian mất điện là 3.151 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 4.757.778 kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 1.278 lần với tổng thời gian mất điện là 2.693 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 4.232.907kWh. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, Công ty Điện lực Hòa Bình đã xây dựng phương án cung ứng điện nhằm chủ động trong công tác điều hành cung cấp điện, ứng phó với tình huống mất cân đối cung - cầu trên hệ thống. Đồng thời tăng cường bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố có thể xảy ra, khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, thương thảo ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với các khách hàng sản xuất lớn. Các Điện lực huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chủ trương tiết kiệm điện tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để thực hiện tốt việc điều hòa cung ứng điện; Chỉ đạo Công ty điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các giải pháp hạn chế thời gian mất điện; Triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh như lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại trụ sở làm việc tại 1 số cơ quan, đơn vị.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập