Cung ứng điện
ud1117 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh là 140 lần với tổng thời gian mất điện là 476,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 1.483.255 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 89 lần với tổng thời gian mất điện là 338,8 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 1.138.532 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 51 lần với tổng thời gian mất điện là 137,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 344.723 kWh.

Nhìn chung tình hình cung ứng điện năng tháng 11 trên địa bàn tỉnh được cải thiện so với tháng trước, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện giảm 45,53%, thời gian mất điện giảm 53,51% so với tháng 10.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập