Cung ứng điện
cud917 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2017 là 233 lần với tổng thời gian mất điện là 394,9 giờ

Trong tháng 9/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 233 lần với tổng thời gian mất điện là 394,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 471.814 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 62 lần với tổng thời gian mất điện là 181,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 109.217 kWh; Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 171 lần với tổng thời gian mất điện là 213,4 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 362.597 kWh.

Nhìn chung, tháng 9 tình hình ngừng giảm mức cung cấp điện đã được cải thiện so với tháng trước. Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện giảm 6,43%, thời gian mất điện giảm 44,84% , sản lượng điện năng bị cắt giảm 53,42%. Tuy nhiên tình trạng mất điện do sự cố vẫn chiếm tỷ trọng lớn (73,4%). Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết và hư hỏng thiết bị, đường dây.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập