TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
images5308386 treoco 
 Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 20/8/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1275/SCT-QLNL yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

tuyensinhlop1020 
 Sở Công Thương chỉ đạo đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Ngày 08/7/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 994/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình và các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn các xã: Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình; Bảo Hiệu, Yên Trị, huyện Yên Thủy; Sào Báy và thị trấn Bo, huyện Kim Bôi triển khai thực hiện các nội dung sau:

dbccdmnn620 
 Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017 và Văn bản số 1159/UBND-CNXD ngày 26/7/2019 chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số giải pháp, trong đó yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình: Không thực hiện cắt điện vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên trừ những trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và hệ thống lưới điện.

nh10 
 

Tháng 4/2020, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 92 lần (tăng 16,46% so với tháng 3/2020) với tổng thời gian mất điện là 273,9 giờ (giảm 15,67% so với tháng 3/2020), lượng điện năng bị cắt là 487.569 kWh (tăng 26,61% so với tháng 3/2020). Trong đó: Sổ lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 147,3 giờ, lượng điện năng bị cắt 264.160 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 53 lần với tổng thời gian mất điện là 126,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 223.409 kWh.

ongquam0610 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh là 182 lần

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh là 182 lần với tổng thời gian mất điện là 479 giờ, lượng điện năng bị cắt là 754.476 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 154 lần với tổng thời gian mất điện là 386,6 giờ, lượng điện năng bị cắt 621.345 kWh.Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 28 lần với tổng thời gian mất điện là 92,4 giờ, lượng điện năng bị cắt là 133.131kWh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212