TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
atdm27 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2017

Để đảm bảo an toàn công trình và phía hạ du đập của công trình thủy điện đồng thời chủ động phòng, chống, ứng phó với mọi tình huống bất thường xẩy ra trong mùa mưa lũ. Vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị UBND thành phố Hòa Bình, UBND các huyện: Mai Châu, Cao Phong, Lạc Sơn, Đà Bắc và Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

            Đối với UBND thành phố Hòa Bình và UBND các huyện: Mai Châu, Cao Phong, Lạc Sơn, Đà Bắc:

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, UBND xã nơi xây dựng công trình thủy điện thực hiện nghiêm túc nội dung phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập đã cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức, thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện thiết bị, dự trữ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, thuốc y tế,… ở những khu vực dễ bị cô lập, chia cắt dài ngày khi xảy ra thiên tai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng chống lũ, bão tới người dân trên địa bàn.

Đối với Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước bảo đảm khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trước mùa mưa lũ.

Tăng cường, nâng cao chất lượng hệ thống cảnh báo lũ (thông qua các phương tiện như điện thoại, loa, đài, còi hú ....), cắm biển báo thông báo mức nước lũ phía hạ du đập để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông, suối trong quá trình vận hành xả lũ và phát điện. Đặc biệt, đối với các nhà máy thủy điện phát điện theo giờ cao điểm phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cho hạ du trên những đoạn sông, suối có dao động mực nước lớn khi phát điện theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho người dân qua sông, suối.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân phía hạ du nhà máy thủy điện để đảm bảo điều kiện an toàn khi qua sông cả về mùa lũ và mùa kiệt;

Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức huấn luyện và diễn tập các tình huống theo phương án được duyệt. Kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

Đánh giá việc vận hành điều tiết hồ theo quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt: Tổng hợp những nội dung không còn hoặc chưa phù hợp, báo cáo cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tham gia điều tiết, phòng lũ cho hạ du và an toàn cho công trình. Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các chủ đập trên cùng lưu vực sông, suối và địa phương trong công tác phòng chống lụt bão. Đặc biệt công tác thông báo, cảnh báo, cảnh giới trong quá trình vận hành hồ chứa, chạy máy và xả lũ.

Thực hiện cắm mốc lộ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 34/2010/TT-BCT BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương.

Xây dựng Quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong vận hành xả lũ và phòng chống thiên tai. Tổ chức tập huấn, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phương án phòng chống lũ cho hồ chứa và các thông tin liên quan đến an toàn hồ chứa.

Thực hiện hoặc hợp đồng với cơ quan chuyên môn quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa theo quy định để phục vụ công tác vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212