TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 5 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 16/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 628/SCT-VP về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Sở Công Thương đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo. Để đảm bảo nội dung của dự thảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với bản dự thảo. Ý kiến góp ý của quý cơ quan xin được gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2021. (Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản thì coi như nhất trí với nội dung của dự thảo).

(Dự thảo chi tiết đính kèm)

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212