Góp ý dự thảo văn bản

Ngày 21/02/2019, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 186/SCT-KTATMT về việc tham gia ý kiến Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng Quyết định, Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để dự thảo Quyết định, Quy chế được hoàn thiện đúng trình tự, Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia góp ý bằng văn bản về bố cục nội dung dự thảo, gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/3/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

(Dự thảo Quyết định, Quy chế đính kèm)

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập