TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 21/02/2019, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 186/SCT-KTATMT về việc tham gia ý kiến Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng Quyết định, Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để dự thảo Quyết định, Quy chế được hoàn thiện đúng trình tự, Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia góp ý bằng văn bản về bố cục nội dung dự thảo, gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/3/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

(Dự thảo Quyết định, Quy chế đính kèm)

Nguồn: Phòng KTAT&MT

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212