TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 08/5/2018, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 596/SCT-QLCN về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối họp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tnh Hòa Bình (thay thế Quvết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình).

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định, đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố Hòa Bình căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tình Hòa Bình và gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/5/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.

(Bản Dự thảo chi tiết đính kèm)

 

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Attachments:
Download this file (Xin y kien.pdf)Xin y kien.pdf[ ]1231 kB

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212