TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
cnhbg 
 Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15%

       Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, với mục tiêu thực hiện Đề án “phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình.

         Theo đó, Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân đạt 10,5%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 15%. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 57,8% trong cơ cấu kinh tế (nông nghiệp chiếm 15,8%; dịch vụ chiếm 26,4%). Tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng 5 khu công nghiệp (Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà, Mông Hóa, Lạc Thịnh, Yên Quang); Cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng 6 cụm công nghiệp (Chiềng Châu, Khoang U, Phú Thành II, Hòa Sơn, Đồng Tâm, Đông Lai - Thanh Hối). Tập trung phát triển và thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếucơ khí, ô tô, điện tử, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Ổn định và phát triển bền vững các làng nghề đã công nhận, xây dựng thêm làng nghề mới, đưa tổng số làng nghề đến năm 2020 đạt 8 làng nghề. Định hướng giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân đạt 9%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 13%. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 60% trong cơ cấu kinh tế. Triển khai đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng 100% các khu, cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng. Tiếp tục phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn theo chiều sâu, thu hút đầu tư các doanh nghiệp đầu tư mới ngành công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếucơ khí, ô tô, điện tử, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao. Phát triển và nhân rộng các nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững; Phấn đấu đến năm 2025 có 13 làng nghề được công nhận.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung chủ yếu vào việc phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, thành lập; phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8