Quản lý về phát triển Tiểu thủ CN và làng nghề
kttdbm 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tại huyện Đà Bắc

Những năm qua, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh chịu tác động lớn. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Năm 2021, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết, hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, Sở Công Thương đã làm việc với UBND các huyện, thành phố để đánh giá tình hình triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và rà soát thực trạng việc thu hút đầu tư, đánh giá lại nhu cầu thực tế, tiềm năng phát triển công nghiệp tại địa phương, thống nhất ý kiến đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết trên cơ sở việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp phải đạt hiệu quả cao, phù hợp với địa bàn để phát huy lợi thế sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công để hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 40.550 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã từng bước phục hồi và sản xuất ổn định, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất và phân phối điện, do kế hoạch sản xuất và phát điện trong những tháng cuối năm đã có sự điều chỉnh lớn nên sản lượng điện sản xuất năm 2021 giảm 17,53% so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, để ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển hơn nữa, Sở Công Thương sẽ tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn; trong đó, xác định trọng tâm là khu vực công nghiệp hỗ trợ tập trung tái cơ cấu các chuỗi liên kết để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo như dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ… theo hướng bền vững hơn tránh phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường nhất định. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; tập trung đào tạo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, truyền thống gắn với các điểm du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu; hỗ trợ đầu tư dây truyền công nghệ sản xuất, mô hình trình diễn kỹ thuật; đẩy mạnh công tác tư vấn phát triển công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Nguồn: Phòng Quản công nghiệp

 

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập