TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
ttc6ccn 
 Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong CCN đã tạo việc làm trên 700 lao động địa phương

         Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình quy hoạch 20 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 754,57 ha. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, UBND tỉnh Hòa Bình quyết định mở rộng quy hoạch 01 CCN tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (CCN Đồng Tâm: 73,97 ha); rút ra khỏi quy hoạch 02 CCN Hòa Sơn, CCN và dịch vụ Vitaco, huyện Lương Sơn; bổ sung CCN Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (71 ha).

             Hiện nay 15 CCN đã được UBND tỉnh Hòa Bình quyết định thành lập với diện tích 562,57 ha. Trong đó có 08 CCN đang triển khai đầu tư hạ tầng với tổng diện tích đất khoảng 315,905 ha tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.337,59 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 06 CCN đã đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng diện tích đã cho thuê là 39,22 ha; tổng số vốn đăng ký khoảng 1.268 tỷ đồng; tạo việc làm trên 700 lao động địa phương; tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đang hoạt động đạt 32,75%. Trong 06 cụm này, có 01/06 cụm đã xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng chính như như giao thông nội bộ; hệ thống điện, chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung; 03/06 CCN đang trong giai đoạn xây dựng hoặc hoàn thiện các hạng mục này; 02/06 CCN đang hoạt động nhưng chưa có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, Hòa Bình sẽ thực hiện một số giải pháp như tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành việc đầu tư xây dựng, quản lý các CCN. Xây dựng cơ chế chính sách để huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các CCN; xây dựng chính sách thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội cao vào đầu tư trong các CCN; các thủ tục hành chính sau đăng ký, chứng nhận đầu tư sẽ được hoàn thiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tăng cường tính phục vụ, hỗ trợ và giảm phiền hà, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng Luật Môi trường.

Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng CCN cơ bản đồng bộ phát huy được lợi thế và nguồn lực của từng địa phương. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng của ngành.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8