Nhằm xét chọn, tôn vinh những công dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, dành nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ. Ngày 23/12/ 2016 Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện việc lựa chọn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần tiếp theo vào năm 2018 theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BCT ngày 05/3/2015 Bộ Công Thương.