Ai đang online

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

hanoigiftshow

 baner hanoi gift show 2019

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

cnhbg 
 Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15%

       Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025, với mục tiêu thực hiện Đề án “phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Nhằm xét chọn, tôn vinh những công dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, dành nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ. Ngày 23/12/ 2016 Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện việc lựa chọn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần tiếp theo vào năm 2018 theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BCT ngày 05/3/2015 Bộ Công Thương.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212