Ai đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

Từ ngày 15/7/2017, việc thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp được thực hiện theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về việc quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong CCN; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN và quản lý nhà nước đối với CCN.

Nghị định quy định trình tự lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển CCN thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn, trình UBND cấp tỉnh gửi Bộ Công Thương để thỏa thuận Quy hoạch theo quy định.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 Cụm công nghiệp (CCN) có quyết định thành lập. Theo Quy hoạch đến năm 2020 thì tỉnh sẽ có 21 CCN với tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp là 663,4 ha. Trên thực tế các cụm công nghiệp đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho người lao động với khoảng 650 lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tự hào hàng Việt Nam

bano2

Thủ tục hành chính

tthc1

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy