Chuyên mục về tiếp cận thông tin

Ngày 04/8/2017, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 890/TB-SCT về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương Hòa Bình.

(Thông báo chi tiết đính kèm)

 

Tin mới

Viết bởi Ban biên tập