Chuyên mục về tiếp cận thông tin

Ngày 22/4/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đã có Thông báo số 29/TB-ĐG về việc đấu giá tài sản. Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô, Biển kiểm soát 28A-003.55 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chuyển giao.

(Thông báo chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập