TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 255 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 22/4/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đã có Thông báo số 29/TB-ĐG về việc đấu giá tài sản. Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô, Biển kiểm soát 28A-003.55 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chuyển giao.

(Thông báo chi tiết đính kèm)

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212