TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
gdyqnm 
 Người dân đi mua sắm tại Siêu thị Vinmart

Trong những năm qua, với mục tiêu phát triển ngành thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Hòa Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của sản xuất và tiêu dùng.

ttc6ccn 
 Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong CCN đã tạo việc làm trên 700 lao động địa phương

         Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình quy hoạch 20 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 754,57 ha. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, UBND tỉnh Hòa Bình quyết định mở rộng quy hoạch 01 CCN tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (CCN Đồng Tâm: 73,97 ha); rút ra khỏi quy hoạch 02 CCN Hòa Sơn, CCN và dịch vụ Vitaco, huyện Lương Sơn; bổ sung CCN Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (71 ha).

dbccdmnn620 
 Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017 và Văn bản số 1159/UBND-CNXD ngày 26/7/2019 chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số giải pháp, trong đó yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình: Không thực hiện cắt điện vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên trừ những trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và hệ thống lưới điện.

cho-ntm-1 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 127/131 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 96,95%

            Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

dsc0102 dnxs thumb 
 Hòa Bình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL (Công văn số 2698) về việc Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212