TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Ngày 25/12/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất ý kiến, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch thủy điện Miền Đồi 1,2. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các sở và đơn vị liên quan: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND huyện Lạc Sơn, UBND xã Miền Đồi và Công ty TNHH một thành viên thủy điện Miền Đồi (chủ đầu tư).

Ngày 25/12/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất ý kiến, đề xuất UBND tỉnh hướng tuyến đường dây 110kV Thanh Nông – Yên Thủy. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan: Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn 72 – Bộ tư lệnh công binh, UBND huyện Yên Thủy, UBND huyện Lạc Thủy, UBND xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy), Cục Quản lý đường bộ I, Công ty Điện lực Hòa Bình, Ban quản lý dự án phát triển điện lực (chủ đầu tư) và Trung tâm tư vấn thiết kế - Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.

thdn2018gb 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 26.720 tỷ đồng

Năm 2018 cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế thế giới phục hồi chậm, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước; cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hoá toàn cầu ngày càng gay gắt; bất ổn về chính trị ở một số khu vực thế giới, tác động bất lợi đến quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam... Trong khi đó, ở trong nước chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiên tai dịch bệnh xảy ra đã tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương Hòa Bình đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao trong năm 2018. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán, hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyến hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cho TTXPTHLT 
 Chợ nông thôn được xây mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, ngành Công Thương Hòa Bình đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

dbdtdl2019 
 

        Ngày 19/12/2018, Sở Công Thương đã có Công văn số 1624/SCT-QLNL yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212