TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 11avln 202
 Ảnh minh họa

Để hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) được đảm bảo an toàn, phòng chống những diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, phòng ngừa các tai nạn lao động (do trượt lở núi, sập hầm, cháy nổ…), không để xảy ra tình trạng thất thoát VLNCN và bảo vệ tính mạng người lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản trong mùa mưa bão. Ngày 30/3/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 583/SCT-KTATMT yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản, đặc biệt đối với các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Trong những tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 cdn

Đại diện Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình trao hỗ trợ cho đoàn viên tại Công đoàn Công ty Cổ phần may Xuất khẩu SMA Vina Việt Hàn

Thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ, ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 dbm
 

Trong những năm qua, chiến dịch Giờ Trái đất đã tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1416/VPUBND-NVK ngày 28/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Hoà Bình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212