TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

 ipa

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, với những nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính đã được xác định tại Kế hoạch số 1187/KH-SCT ngày 19/12/2014 của Sở Công Thương về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các phòng chuyên môn nghiên cứu, rà soát các quy định thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất, gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC. Xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý và thực hiện của đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

4. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ đảm bảo nhanh, gọn, khoa học, rút ngắn thời gian thực hiện cho tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5. Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, niêm yết các TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn theo quy định của pháp luật.

6. Văn phòng Sở cung cấp số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên trang tin điện tử Website của ngành.

7. Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức. Kịp thời xử lý nghiêm Trưởng các phòng chuyên môn, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chẫm chễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC.

Với mục đích triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại khác… nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. 

Ban Chỉ đạo 389 địa phương tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là tập trung vào những nhóm hàng có giá trị, thuế suất nhập khẩu cao và những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của người dân. Kế hoạch chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu:

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, Ngành, Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 địa phương các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, đôn đốc lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn;

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán các mặt hàng cấm như pháo các loại, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực; các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như rượu ngoại, thuốc lá ngoại, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, thực phẩm các loại; nông sản, hoa quả, thuỷ sản, gia súc, gia cầm và các phụ phẩm gia súc, gia cầm; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; mũ bảo hiểm, quần áo may sẵn, đồ gia dụng…; các mặt hàng xuất lậu cần chú trọng là than, khoáng sản, động vật hoang dã, gỗ và các lâm sản quý hiếm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, trên diện rộng hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng giả, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hoá nhập lậu, hàng hoá không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực tập kết hàng hoá, các đầu mối giao thông, các chợ, siêu thị; các phương tiện vận chuyển hàng hoá kịp thời phát hiện, xử ký các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại; tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác tuyên truyền; củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo kế hoạch, các Ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 địa phương tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 địa phương các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 địa phương tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn và kiến nghị về Ban Chỉ đạo 389 địa phương tỉnh.

 

(Ngày 13/7/2015)

Công đoàn 

 Đ/c Vũ Xuân Khải, PBT Đảng ủy, PGĐ Sở Công Thương và

đ/c Trần Thị Mai, Chủ tịch ngành 

tặng quà cho các CNVC lao động giỏi tại buổi Gặp mặt.

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp tháng công nhân năm 2015, ngày 11/5/2015, tại Nhà văn hóa Thành phố Hòa Bình, BCH Công đoàn ngành Công Thương đã tổ chức đêm giao lưu Gặp mặt công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương năm 2015.

Tới dự buổi Gặp mặt có đồng chí Vũ Xuân Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Đốc Sở Công Thương; đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; Đại biểu đại diện các Ban của Liên đoàn lao động tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành; Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Công Thương; lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương, cùng đông đảo hơn 300 đoàn viên công đoàn là các cán bộ, công nhân viên chức, lao động tham gia.

Tháng công nhân” năm 2015 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”. Chương trình “Gặp mặt công nhân viên chức lao động – tháng công nhân - năm 2015” của Công đoàn ngành Công Thương với mục đích nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, chia sẻ những khó khăn với người lao động, đồng thời tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho công nhân lao động trong ngành.

          Tại buổi giao lưu, Công đoàn Ngành Công Thương đã trao những phần quà đầy ý nghĩa cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động giỏi tiêu biểu. Tiếp đó, phần giao lưu văn nghệ sôi động đã được các đơn vị thể hiện khá thành công với hơn 20 tiết mục tham gia là các màn hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi biển đảo, quê hương đất nước; hát về giai cấp công nhân và Tổ chức công đoàn Việt Nam; ca ngợi truyền thống cách mạng của quê hương Hòa Bình ... đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa giàu cảm xúc.

Đêm giao lưu văn nghệ ngoài hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, còn là dịp để tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, qua đó động viên cán bộ, CNVC- LĐ hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả SXKD, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo

 

(Ngày 13/7/2015)

 Việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và nỗ lực của ngành điện đã góp phần nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao tỷ lệ số hộ sử dụng điện an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 24 đơn vị quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, bao gồm: Truyền tải điện Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây 500kV, 200kV; Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây 110kV; Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây trung áp trên địa bàn tỉnh, quản lý kinh doanh lưới điện hạ áp trên địa bàn 189 xã, phường và thị trấn và 21 Đơn vị quản lý điện nông thôn quản lý kinh doanh lưới điện hạ áp trên địa bàn 21 xã.

 Về nguồn điện: có 06 nhà máy thủy điện đang sản xuất và phát vào hệ thống điện quốc gia với tổng công suất 1.933,55 MW (trong đó: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, công suất 1.920MW; Nhà máy thủy điện So Lo 1, huyện Mai Châu, công suất 5,2 MW; Nhà máy thủy điện Vạn Mai, huyện Mai Châu, công suất là 0,6 MW; Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A, huyện Đà Bắc, công suất là 4 MW; Nhà máy thủy điện Suối Tráng, huyện Cao Phong, công suất 2,7 MW; Nhà máy thủy điện Định Cư, huyện Lạc Sơn, công suất 1,05 MW).

Về Lưới điện: có 7.644,88 Km đường dây cao, trung và hạ áp (trong đó: Đường dây 500kV có tổng chiều dài 266,26 Km; đường dây 220 kV có chiều dài 331 Km; đường dây 110 kV có chiều dài 171,27 Km; đường dây 35kV dài 1.835,72 Km; Đường dây 22kV dài 226,42 Km; đường dây 10 kV dài 197,31 Km; đường dây hạ áp 0,4 kV dài 4.616,9 Km) và 1.680 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.813,9 MVA (trong đó: 01 TBA 500 kV có dung lượng 2x450 MVA; 01 TBA 220 kV có dung lượng 250 MVA; 07 TBA 110 kV có dung lượng 251 MVA; 05 TBA trung gian 35/(22;10;6) kV có dung lượng 17,1 MVA và 1.666 trạm phân phối/1.609 máy với tổng dung lượng là 395,8MVA).

Bên cạnh kết quả đat được, công tác đầu tư các dự án hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn: Tiến độ thi công xây dựng của một số công trình điện hiện nay còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng;Hầu hết các công trình điện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã thi công hoàn thành bàn giao cho Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý vận hành nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc bàn giao vốn và tài sản cho ngành điện quản lý; Hòa Bình là tỉnh miền núi hệ thống lưới điện chủ yếu là hình tia trải dài, việc đầu tư đường dây trung áp 35, 22kV giữa các trạm biến áp 110kV tạo mạch vòng cấp điện cho một số huyện, thành phố vẫn chưa thực hiện được; mặt khác hệ thống lưới điện do nhân dân đầu tư từ lâu tại một số xã hiện đã xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vì vậy tình trạng mất điện trong thời gian qua diễn ra vẫn làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh một số nội dung:Nghiên cứu, xem xét đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn thiện công tác tiếp nhận và hoàn trả vốn đầu tư cho Ngân hàng Thế giới đối với Dự án Năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) tỉnh Hòa Bình do UBND tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư đến nay đã bàn giao cho Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, vận hành kinh doanh bán điện. 

(Ngày 13/7/2015) 

Các hoạt động liên quan đến Hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn làm tổn thất về người, tài sản và gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay trên thế giới việc đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất rất được coi trọng, tuy nhiên không thể tránh khỏi những khó khăn, sai sót trong quá trình đảm bảo an toàn nên đã xảy ra một số vụ tại nạn lao động và gây ô nhiễm môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để việc hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn đến mức tối đa như Luật Hóa chất; Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Theo đó, các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và được Sở Công Thương thẩm định phê duyệt theo quy định. Để tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị hoạt động hóa chất thực hiện việc xây dựng Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất theo quy định, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 199/SCT-KTAT&MT ngày 20/3/2014 về việc hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2015 Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng Biện pháp ứng phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với một số nội dung cụ thể như: Quy mô, công suất, diện tích, địa điểm; Công nghệ, bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm; Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển; Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; Yêu cầu phòng, chống va đạp, chống sét, chống tích điện; Mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản; Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian; Danh sách các điểm nguy cơ ảnh hưởng, các tình huống xảy ra sự cố; kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố; Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố; Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị dụng cụ ứng phó sự cố hóa chất; Hệ thống báo nguy hiểm, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp; Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong phối hợp với các lực lượng bên ngoài trong từng tinh huống xảy ra sự cố; Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất; Cam kết và những kiến nghị của chủ cơ sở hóa chất... Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Đối với các đơn vị không hoàn thành trong thời gian quy định, Sở Công Thương sẽ đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý theo quy định.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 ipa