m4b64d629-72fa-49b7-bc60-2631b8bb6250Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.