TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

knnk6tdnk 
 Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 391,906 triệu USD

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhng nội dung nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý và tạo môi trường thuận lợi thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

kglncncthn 
 Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực công thương năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan

Ngày 26/6, Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực công thương năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan.

ntm6tdn2019 
 Hòa Bình có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

hnktqtmn 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

cttthcmbh 
 Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương đang hướng dẫn người dân đến làm thủ tục

Trong thời gian qua, nhằm cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Công Thương đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, xem đây là động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương được UBND tỉnh, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212