Ai đang online

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

ktatdt418 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

kttmab 

Hòa Bình tăng cường công tác an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

        Trong thời gian qua các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh để xảy ra các tai nạn lao đng gây thiệt hại về người và tài sản cho Doanh nghiệp và người lao động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị khai thác khoáng sản không tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn, thực hiện khai thác không theo thiết kế đã được thấm định, phê duyệt.

Vừa qua, Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ODA do EU tài trợ, giai đoạn 2018 – 2020.

tdnhb8nm 
 Các nhà máy thủy điện nhỏ ở tỉnh Hòa Bình đóng góp một phần điện năng quan trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia

       Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 dự án nhà máy thủy điện đã hoàn thành phát điện thương mại với tổng công suất là 26,65 MW, gồm: Nhà máy thủy điện So Lo 1 có công suất 5,2 MW; Nhà máy thủy điện So Lo 2 có công suất 3,5 MW; Nhà máy thủy điện Vạn Mai có công suất là 0,6 MW; Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A có công suất là 4 MW; Nhà máy thủy điện Suối Tráng có công suất 2,7 MW; Nhà máy thủy điện Định Cư có công suất 1,05 MW; Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2 có công suất 9MW và Nhà máy thủy điện Hồ Trọng có công suất 0,6 MW.

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết, thiên tai thời gian qua diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường; đặc biệt là cơn bão số 10 năm 2017 đã làm cho nhiều xã của tỉnh bị chia cắt, cô lập và mất điện trên diện rộng gây mất thông tin liên lạc dẫn đến công tác ứng cứu, khắc phục thiệt hại trong và sau bão của các cấp, các ngành của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu, vùng xa thường xuyên xẩy ra bão, lũ để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ công tác ứng cứu và khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra góp phần sớm ổn đinh đời sống của nhân dân là rất cần thiết. Do đó, vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn kính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Công Thương lập Dự án cấp điện dự phòng bằng năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu, vùng xa thường xuyên xẩy ra bão, lũ.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225

 

Thi hanh hien phap 2013 copy