Ai đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

Ngày 26/9/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương ban hành Thông báo số 99/TB-TTKC về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

hdn9thang2018 
 Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 457,559 triệu USD

9 tháng năm 2018 cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương Hòa Bình đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao trong năm 2018. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán, hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyến hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

qhtmm2018g 
 Theo Quy hoạch, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 40 siêu thị

       Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

cttkd918 
 Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện,vừa qua, Sở Công Thương soạn dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

        Sở Công Thương Hòa Bình thống kê các chương trình khuyến mại được thông báo đến Sở trong tháng 8/2018.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212