TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

tcdntkchd 
 Đoàn nghiệm thu kiểm tra hệ thống máy móc thiết bị hỗ trợ

Ngày 01/7/2019, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công nhóm nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, gia công cơ khí”. Tham gia nghiệm thu có đại diện phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), phòng Kinh tế thành phố, UBND xã Dân Chủ, UBND xã Sủ Ngòi.

hnqt1968 
 Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019

          Ngày 11/7/2019, Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành; công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội được giao biên chế cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố.

knnk6tdnk 
 Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 391,906 triệu USD

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhng nội dung nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý và tạo môi trường thuận lợi thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

kglncncthn 
 Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực công thương năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan

Ngày 26/6, Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực công thương năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan.

ntm6tdn2019 
 Hòa Bình có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212