TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          Theo đó, nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan, số liệu thí nghiệm quan trắc, đo đạc; Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan.

        Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và xem xét hồ sơ quản lý chất lượng, các báo cáo của Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan cho thấy các hạng mục phần ngầm đã thi công xây dựng cơ bản phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế. Tuy nhiên, một số vị trí tiếp địa kiểm tra khoảng cách giữa các cọc tiếp địa chưa đảm bảo theo thiết kế được duyệt.

         Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua các nội dung đã kiểm tra, cơ bản Công ty Điện lực Hòa Bình và các đơn vị có liên quan đã thực hiện theo quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan tại thời điểm thực hiện. Tuy nhiên hồ sơ vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót.

Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình hoàn thiện, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định; Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan đối với phần khối lượng công việc còn lại; Tổ chức triển khai khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu tại Thông báo.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212