TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

t817 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2017 ước đạt 2.370 tỷ đồng

Tháng 8/2017, hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Giá cả một số mặt hàng trên thị trường có giao động nhẹ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ có mức tăng trưởng do bước vào năm học mới nhu cầu mua sắm nhất là các mặt hàng quần áo, giày dép, sách vở tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao đạt kế hoạch đề ra. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như điện tử và dệt may. Kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng yêu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất để xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá,; kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.370 tỷ đồng tăng 0,08% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 18.207 tỷ đồng tăng 15,35% so với cùng kỳ, thực hiện 67,8% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2016.

Về lĩnh vực thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.842 tỷ đồng tăng 0,1% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 14.682 tỷ đồng, thực hiện 66,68% kế hoạch năm, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,620 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 339,875 triệu USD, tăng 46,04% so với cùng kỳ, đạt 73,09% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 40,520 triệu USD, tăng 2,37% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 316,075 triệu USD, tăng 50,42% so với cùng kỳ, đạt 73,68 % kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,1 triệu USD, bằng với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 23,800 triệu USD, tăng 5,31% so với cùng kỳ, đạt 66,11% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 38,512 triệu USD, tăng 3,74% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 288,855 triệu USD, tăng 18,72% so với cùng kỳ, đạt 73,69 % kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng khoảng 0,11% so với tháng trước, tăng 3,84% so với cùng tháng năm trước, giảm 1,15% so với tháng 12 năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212