TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dmhtx 
 Các xã viên trong hợp tác xã đang tạo ra những sản phẩm mây tre đan

Sau khi Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực, hàng năm Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhiều nhóm đối tượng, phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng nhiều tin, bài phóng sự phát sóng trên truyền hình để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp sản xuất trong tỉnh... Đồng thời, đã thúc đẩy việc phối hợp với đơn vị hướng dẫn các hợp tác xã (HTX) kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua đó giúp các HTX có cái nhìn khái quát về phương án đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn; mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở khoa học nhằm gắn sản xuất với ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

            Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 63 Hợp tác xã hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Công Thương, trong đó: có 34 HTX thương mại, dịch vụ, 17 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, có 12 HTX dịch vụ điện năng. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại đã đáp ứng nhu cầu về lưu thông hoàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Về HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi, cơ khí và làm chổi chít, mây tre đan… đã tích cực đầu tư­ đổi mới, liên doanh, liên kết, tìm thị tr­ường tiêu thụ mới. Từng bước tổ chức sắp xếp bộ máy lại cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm đến người lao động. Do đó, năng suất, chất lượng sản phẩm nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt, một số HTX vẫn còn hạn chế về quy mô hoạt động, việc huy động vốn đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các hạng mục công trình nhiều khi gặp khó khăn, xã viên tham gia ít, trình độ của cán bộ HTX còn hạn chế và không đồng đều. Các HTX chuyển đổi và thành lập mới nhìn chung còn yếu, vốn ít, phương án kinh doanh hiệu quả thấp, số HTX làm ăn có lãi thì không nhiều hoặc lãi không cao. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển các HTX hoạt động có hiệu quả cần thực hiện một số giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường sự phối hợp đối với các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc vận động, tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 để nhân dân nhận thức rõ bản chất, mô hình tổ chức, thấy được những ưu việt của mô hình HTX kiểu mới, tự nguyện tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể.

Thứ hai, tăng cường hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh, có nguồn nguyên liệu tại chỗ, sử dụng lao động tại địa phương, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng trong nước, thay thế nhập khẩu và phục vụ xuất khẩu, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch...

Thứ ba, duy trì các HTX hoạt động hiệu quả, củng cố, sửa đổi phương án kinh doanh cho phù hợp với từng HTX ở từng địa phương đối với các HTX trung bình.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin giới thiệu thị trường, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tiếp cận thị trường trong nước, ngoài nước, tạo điều kiện cho các hợp tác xã liên doanh, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212