TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
ttxd35 
 Sở Công Thương tiến hành thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

           Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Tuy nhiên, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường. Do đó, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh này, vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu đối với 35 đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

           Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm thanh tra tại đơn vị. Đoàn thanh tra sẽ có nhiệm vụ thanh tra việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Qua thanh tra, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212