TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

mt717 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.368 tỷ đồng

Trong tháng 7/2017, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.368 tỷ đồng tăng 0,13% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 15.837 tỷ đồng tăng 15,6% so với cùng kỳ, thực hiện 58,98% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2016.

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.840 tỷ đồng tăng 0,27% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 58,3% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,620 triệu USD tăng 2,76% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 296,195 triệu USD, tăng 48,59% so với cùng kỳ, đạt 63,7% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 40,520 triệu USD, tăng 2,71% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 275,495 triệu USD tăng 53,44% so với cùng kỳ, đạt 64,22 % kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,1 triệu USD tăng 3,33% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 20,700 triệu USD, tăng 4,55% so với cùng kỳ, đạt 57,5% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 38,512 triệu USD, tăng 2,51% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 253,035 triệu USD, tăng 18,57% so với cùng kỳ, đạt 64,55% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 ước tăng khoảng 0,11% so với tháng trước, giảm 1,27% so với tháng 12 năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212