TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
mt717 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.368 tỷ đồng

Trong tháng 7/2017, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.368 tỷ đồng tăng 0,13% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 15.837 tỷ đồng tăng 15,6% so với cùng kỳ, thực hiện 58,98% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2016.

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.840 tỷ đồng tăng 0,27% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 58,3% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,620 triệu USD tăng 2,76% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 296,195 triệu USD, tăng 48,59% so với cùng kỳ, đạt 63,7% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 40,520 triệu USD, tăng 2,71% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 275,495 triệu USD tăng 53,44% so với cùng kỳ, đạt 64,22 % kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,1 triệu USD tăng 3,33% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 20,700 triệu USD, tăng 4,55% so với cùng kỳ, đạt 57,5% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 38,512 triệu USD, tăng 2,51% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 253,035 triệu USD, tăng 18,57% so với cùng kỳ, đạt 64,55% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 ước tăng khoảng 0,11% so với tháng trước, giảm 1,27% so với tháng 12 năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212