TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ktdd 
 Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Công ty Điện lực Hoà Bình và Điện lực các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn.

          Theo đó, thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2017. Trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề liên quan thì kiểm tra trước và sau thời điểm trên. Đoàn kiểm tra sẽ có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về: Hệ thống điện phân phối, gồm: Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; thỏa thuận đấu nối, thực hiện đấu nối với khách hàng sử dụng lưới điện phân phối và đóng điện điểm đấu nối với thiết bị điện của đơn vị phân phối điện; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phân phối (năm, tháng, tuần); kế hoạch vận hành (năm, tháng, tuần). Ngừng, giảm mức cung cấp điện. An toàn điện. Giá bán điện. Ký kết hợp đồng mua bán điện, thuê quản lý vận hành công trình điện. Giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các khách hàng mua điện.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212