TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
cchc 
 Cán bộ bộ phận “một cửa” đang hướng dẫn người dân đến làm thủ tục

        Trong thời gian qua, nhằm cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Công Thương đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng toàn diện, đồng bộ, xem đây là động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao.

           Với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực Công Thương, Sở đã triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách nghiêm túc.Qua thực tiễn quản lý, ngoài việc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ, bổ sung hoặc thay thế những quy định hành chính không phù hợp, Sở Công Thương cũng đã mạnh dạn thay thế, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành để nâng cao hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan. Ngoài ra, Sở Công Thương còn cập nhật thường xuyên, liên tục và niêm yết công khai quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của ngành để cá nhân, tổ chức tiện tiếp cận, thực hiện.

Để bộ máy hành chính thực thi công vụ một cách khoa học, hiệu quả, ngoài việc xây dựng, đưa vào áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, Sở cũng đã sắp xếp, bố trí cán bộ có trách nhiệm, năng lực chuyên môn để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính. Vì thế, chất lượng hồ sơ sau tiếp nhận đã được nâng cao, hạn chế tình trạng hồ sơ bị thiếu hoặc sai quy trình, thủ tục hiện hành. Qua đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hoặc đúng thời hạn được nâng lên, không có hồ sơ vượt quá hạn theo quy định. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017 bộ phận “một cửa” của Sở Công Thương đã tiếp nhận tổng số 125 hồ sơ; Qua hướng dẫn, tiếp nhận, Sở đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý hoàn thành trước và đúng thời hạn 100%.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thực hiện nhiều nội dung cải cách mang tính đồng bộ khác như cải cách bộ máy, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công… Cụ thể như Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ, nhận thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là cán bộ bộ phận “một cửa”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính. Hàng năm, việc luân chuyển, điều động cán bộ đã được Sở Công Thương thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như hạn chế tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu…

Từ những kết quả trên, Sở Công Thương là một trong những đơn vị được UBND tỉnh đánh giá khá cao trong công tác CCHC, bước đầu tạo được những chuyển biến rõ nét về môi trường hành chính công theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212