TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Hiện nay, Sở Công Thương đang được giao làm chủ đầu tư 07 dự án đầu tư xây dựng công trình. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án được Sở Công Thương rất chú trọng.

Tính đến nay, đã có 02 công trình đã hoàn thành, đang làm thủ tục để tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định (01 công trình thuộc Dự án Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 8, thành phố Hòa Bình và 01 công trình thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020); 11 công trình đang triển khai thi công (02 công trình thuộc Dự án Trụ sở làm việc các Đội quản lý thị trường số 5 (huyện Lạc Sơn), số 12 (huyện Cao Phong) và 09 công trình thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020); Dự án Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình (giai đoạn I) đang thực hiện các thủ tục đấu thầu thi công xây lắp công trình theo quy định; Dự án Nhà kho, lò tiêu hủy, bể tiêu hủy thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương trên địa bàn huyện Tân Lạc và huyện Lạc Thủy đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

Nhìn chung, các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Công Thương làm chủ đầu tư đang được thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212