TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
ỵhnmk 
 Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 253,650 triệu USD

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trưòng nhất là dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.

         Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13.469 tỷ đồng tăng 15,91% so với cùng kỳ, thực hiện 50,16% kế hoạch năm.Trong đó ngành công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao nhất do giá các nguyên liệu đầu vào ổn định thuận lợi cho sản xuất. Một số đơn vị sau thời gian tạm ngừng sản xuất đã đi vào hoạt động như: chế biến đường, tinh bột...Ngành sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước và xử lý nước thải duy trì mức tăng trưởng. Sản lượng điện thương phẩm tăng 19,88%; điện sản xuất tăng 1,38%... Ngành công nghiệp khai thác vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sản lượng than, quặng giảm đáng kể so với cùng kỳ do một số mỏ than, quặng đang hoàn thiện thủ tục về giấy phép.

Về hoạt động thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.000 tỷ đồng, thực hiện 50% kế hoạch năm, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 253,650 triệu USD, tăng 52,24% so với cùng kỳ, đạt 54,55% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 235,950 triệu USD, tăng 57,71% so với cùng kỳ, đạt 55 % kế hoạch năm. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đến nay thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng điện tử ước đạt 130,65 triệu USD tăng 71,72% so với cùng kỳ, chiếm 55,37% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Dệt may ước đạt 82,62 triệu USD tăng 73,43% so với cùng kỳ, chiếm 35% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đây là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tốc độ tăng cao. Mặt hàng nông sản cũng có mức tăng trưởng cao tăng 51,48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ trong cơ cấu xuất khẩu thấp (chiếm 4,4%). Thị trường xuất, nhập khẩu vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...; Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 17,700 triệu USD, tăng 4,12% so với cùng kỳ, đạt 49,17% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 214,523 triệu USD, tăng 16,56% so với cùng kỳ, đạt 54,73% kế hoạch năm. Trong đó, nguyên liệu phục vụ sản xuất ước đạt 203,133 triệu USD, tăng 17,23%, máy móc thiết bị, hàng hóa khác ước đạt 11,390 triệu USD tăng 5,79% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 ước tăng khoảng 0,1% so với tháng trước, giảm 0,57% so với tháng 12 năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212